Η κοσμοπολίτικη Αθήνα: οι παροικίες Δυτικοευρωπαίων τον 19ο αιώνα

Titel Η κοσμοπολίτικη Αθήνα: οι παροικίες Δυτικοευρωπαίων τον 19ο αιώνα
Autor*in Ποταμιάνος, Νίκος
Mitarbeiter*in Μαλούτας, Θ.
Mitarbeiter*in Σπυρέλλης, Σ.
Datum 2017
Weiteres Ηλεκτρονική συλλογή κειμένων και εποπτικού υλικού
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung