Οι συνέπειες του διωγμού των Εβραίων για την πόλη της Θεσσαλονίκης

Titel Οι συνέπειες του διωγμού των Εβραίων για την πόλη της Θεσσαλονίκης
Autor*in Mazower, Mark
Herausgeber*in Μπενβενίστε, Ρίκα
Buchtitel Οι Εβραίοι της Ελλάδας στην Κατοχή
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Βάνιας
Datum 1998
Seiten 53-61
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung