Οι ελληνο-γερμανικές σχέσεις στη σκιά του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Titel Οι ελληνο-γερμανικές σχέσεις στη σκιά του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Autor*in Λούλος, Κώστας
Herausgeber*in Χρυσός, Ευάγγελος
Herausgeber*in Schultheiss, Wolfgang
Buchtitel Ορόσημα ελληνογερμανικών σχέσεων
Ort Αθήνα
Verlag Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία
Datum 2010
Seiten 141-184
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung