"Το Γερμανικό Επιστημονικό Ινστιτούτο (DWI). Μια ιστορία ελληνογερμανικής πολιτισμικής συνάντησης στην Αθήνα της Κατοχής και του πολέμου (1941-1944)"

Titel "Το Γερμανικό Επιστημονικό Ινστιτούτο (DWI). Μια ιστορία ελληνογερμανικής πολιτισμικής συνάντησης στην Αθήνα της Κατοχής και του πολέμου (1941-1944)"
Autor*in Γραμμένου, Εύη
Publikation Exantas
Ausgabe 27
Datum 2017
Seiten 68-71
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung