Ο ρόλος της Ελλάδας στα σχέδια της γερμανικής βαλκανικής πολιτικής 1912-1913

Wissensbasis

Bernhard von Bülow
Titel Ο ρόλος της Ελλάδας στα σχέδια της γερμανικής βαλκανικής πολιτικής 1912-1913
Autor*in Λούλος, Κώστας
Buchtitel Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων 1910-1914
Ort Αθήνα
Verlag ΕΛΙΑ
Datum 1993
Seiten 25-40
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung