Οι Έλληνες Εβραίοι. Στοιχεία της ιστορίας τους μέσα από διπλωματικά και ιστορικά έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών

Wissensbasis

Dimitrios Pappas
Titel Οι Έλληνες Εβραίοι. Στοιχεία της ιστορίας τους μέσα από διπλωματικά και ιστορικά έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών
Herausgeber*in Κωνσταντοπούλου, Φωτεινή
Herausgeber*in Βερέμης, Θάνος
Ort Αθήνα
Verlag Καστανιώτης
Datum 2000
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung