Τα ιατρικά χειρόγραφα του ιατροφιλοσόφου Γεωργίου Σακελλαρίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Titel Τα ιατρικά χειρόγραφα του ιατροφιλοσόφου Γεωργίου Σακελλαρίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Autor*in Καρανάσιος, Χαρίτων
Buchtitel Η επιστημονική σκέψη στον ελληνικό χώρο 18ος-19ος αι., Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας των Επιστημών "Επιστημονική σκέψη και φιλοσοφικός στοχασμός στον ελληνικό πνευματικό χώρο, 18ος-19ος αι.,Προσλήψεις, ρήξεις, ενσωματώσεις" (Αθήνα 19-21 Ιουνίου)
Ort Athen
Verlag χ.ό.
Datum 1998
Seiten 347-361
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung