Βιβλιογραφικές καταγραφές ελληνικών μεταφράσεων από τη γερμανική λογοτεχνία και ελληνικών μελετημάτων που αναφέρονται σ'αυτήν

Titel Βιβλιογραφικές καταγραφές ελληνικών μεταφράσεων από τη γερμανική λογοτεχνία και ελληνικών μελετημάτων που αναφέρονται σ'αυτήν
Autor*in Μυγδάλης, Λάμπρος
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Διαγώνιος
Datum 1977
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung