Η βασιλεία στην νεώτερη ελληνική ιστορία. Από τον Όθωνα στον Κωνσταντίνο Β: Ιστορική έρευνα

Titel Η βασιλεία στην νεώτερη ελληνική ιστορία. Από τον Όθωνα στον Κωνσταντίνο Β: Ιστορική έρευνα
Autor*in Μελετόπουλος, Μελέτης Η.
Ort Αθήνα
Verlag Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη
Datum 1994
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung