Το γερμανικό και το «δικό μας» θέατρο κατά τον 19ο αιώνα

Wissensbasis

Michalis Jeorjiou
Titel Το γερμανικό και το «δικό μας» θέατρο κατά τον 19ο αιώνα
Autor*in Γεωργίου, Μιχάλης
Herausgeber*in Ταμπάκη, Άννα
Herausgeber*in Πολυκανδριώτη, Ουρανία
Buchtitel Ελληνικότητα και ετερότητα: Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και 'εθνικός χαρακτήρας' στον 19ο αιώνα
Band 2
Ort Αθήνα
Verlag ΕΙΕ-ΙΙΕ
Datum 2016
Seiten 411-424
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung