Ο Ευγένιος Βούλγαρης και η Λιψία

Wissensbasis

Evjenios Voulgaris
Titel Ο Ευγένιος Βούλγαρης και η Λιψία
Autor*in Henrich, Günther S.
Buchtitel Ευγένιος Βούλγαρης. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου. Κέρκυρα, 1-3 Δεκεμβρίου 2006
Ort Athen
Verlag Εκδόσεις Κανάκη
Datum 2009
Seiten 77-88
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung