Η πνευματική ζωή υπό επιτήρηση: το παράδειγμα του περιοδικού Το Νέον Κράτος

Titel Η πνευματική ζωή υπό επιτήρηση: το παράδειγμα του περιοδικού Το Νέον Κράτος
Autor*in Ανδρειωμένος, Γεώργιος
Ort χ.τ.
Verlag Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη
Datum 2010
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung