Ο «μακρύς» ελληνογερμανικός εικοστός αιώνας: Οι μαύρες σκιές στην ιστορία των διμερών σχέσεων

Titel Ο «μακρύς» ελληνογερμανικός εικοστός αιώνας: Οι μαύρες σκιές στην ιστορία των διμερών σχέσεων
Herausgeber*in Δορδανάς, Στράτος Ν.
Herausgeber*in Παπαναστασίου, Νίκος
Ort Αθήνα
Verlag Επίκεντρο
Datum 2018
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung