Έλληνες καλλιτέχνες στην Ακαδημία του Μονάχου τον 19ο και 20ο αιώνα. Griechische Künstler in der Münchener Akademie im 19. und 20. Jahrhundert

Titel Έλληνες καλλιτέχνες στην Ακαδημία του Μονάχου τον 19ο και 20ο αιώνα. Griechische Künstler in der Münchener Akademie im 19. und 20. Jahrhundert
Autor*in Παπανικολάου, Μιλτιάδης
Autor*in Μπόλης, Γιάννης
Autor*in Μπίκας, Παναγιώτης
Autor*in Διδασκάλου, Κωνσταντίνος
Autor*in Stephan-Kaissis, Christine
Herausgeber*in Γουλάκη - Βουτυρά, Αλεξάνδρα
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών
Datum 2006
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung