Η διεκδίκηση γερμανικών πολεμικών επανοθρώσεων: το πολιτικό πλαίσιο. Η ματιά ενός διπλωμάτη.

Titel Η διεκδίκηση γερμανικών πολεμικών επανοθρώσεων: το πολιτικό πλαίσιο. Η ματιά ενός διπλωμάτη.
Autor*in Μπουρλογιάννης - Τσαγγαρίδης, Ιωάννης
Herausgeber*in Περράκης, Στέλιος
Buchtitel Το ζήτημα των γερμανικών πολεμικών επανορθώσεων στην Ελλάδα. Διεθνείς και εθνικές διαστάσεις
Ort Αθήνα
Verlag Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
Datum 2012
Seiten 123-132
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung