Ο κουμπάρος-βασιλιάς και η διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας: από τη βουλγαροκτονία των Βαλκανικών Πολέμων στη γερμανόφιλη αναδίπλωση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Titel Ο κουμπάρος-βασιλιάς και η διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας: από τη βουλγαροκτονία των Βαλκανικών Πολέμων στη γερμανόφιλη αναδίπλωση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Autor*in Δορδανάς, Στράτος Ν.
Herausgeber*in Δημάδης, Κωνσταντίνος Α.
Buchtitel Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014): Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Band 1
Ort Αθήνα
Verlag Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών
Datum 2015
Seiten 593-603
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung