Οι Γερμανοί στην Κρήτη, 1941 - 1945. Μια συλλογή από άγνωστες φωτογραφίες της κατοχής

Titel Οι Γερμανοί στην Κρήτη, 1941 - 1945. Μια συλλογή από άγνωστες φωτογραφίες της κατοχής
Autor*in Κούκουνας, Δημοσθένης
Herausgeber*in Κούκουνας, Δημοσθένης
Ort Αθήνα
Verlag Μέτρον
Datum 2005
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung