Το λυρικό θέατρο και η μουσική σαλονιού στον ελληνόφωνο περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα

Titel Το λυρικό θέατρο και η μουσική σαλονιού στον ελληνόφωνο περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα
Autor*in Ξαπαπαδάκου, Αύρα
Autor*in Χαρκιολάκης, Αλέξανδρος
Herausgeber*in Δημάδης, Κωνσταντίνος Α.
Buchtitel Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία: Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014: Πρακτικά
Ort Αθήνα
Verlag Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών
Datum 2015
Seiten 159-168
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung