Γερμανοελληνικό λεξικό τεχνικής ορολογίας. Deutsch-griechisches technisches Wörterbuch

Wissensbasis

Petros Jeorjiou
Titel Γερμανοελληνικό λεξικό τεχνικής ορολογίας. Deutsch-griechisches technisches Wörterbuch
Autor*in Süss, G.
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Πέτρος Γεωργίου
Datum 1995
Weiteres Σε μονοτονικό
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung