Το Πανεπιστήμιο των αξιών. H πρόταση και η κληρονομιά του Wilhelm von Humboldt και η θέση της στον σύγχρονο κόσμο

Titel Το Πανεπιστήμιο των αξιών. H πρόταση και η κληρονομιά του Wilhelm von Humboldt και η θέση της στον σύγχρονο κόσμο
Autor*in Πυργιωτάκης, Ιωάννης Ε.
Publikation Επιστήμη και Κοινωνία. Επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας
Band 13
Datum 2004
Seiten 1-17
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung