Θέατρον Μαρίκας Κοτοπούλη, θίασος "Ελευθέρας Σκηνής": "Ο κύκλος με την κιμωλία", δράμα σε 5 πράξεις και 6 εικόνες υπό Klabund

Titel Θέατρον Μαρίκας Κοτοπούλη, θίασος "Ελευθέρας Σκηνής": "Ο κύκλος με την κιμωλία", δράμα σε 5 πράξεις και 6 εικόνες υπό Klabund
Autor*in Άγνωστη/ος
Publikation Νέα Εστία
Band 6
Datum 1929
Seiten 584-585
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung