Άφετε τους νεκρούς θάπτειν τους εαυτών νεκρούς

Titel Άφετε τους νεκρούς θάπτειν τους εαυτών νεκρούς
Autor*in Καμπάνης, Άριστος
Publikation Το Νέον Κράτος
Band 6
Datum 1938
Seiten 145-152
Weiteres Περί μαρξισμού και φροϋδισμού.
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung