Συγκριτική ανάλυση "να" και "για να" δομών της νέας ελληνικής με αντίστοιχες δομές της γερμανικής και εφαρμογή στη μηχανική μετάφραση

Titel Συγκριτική ανάλυση "να" και "για να" δομών της νέας ελληνικής με αντίστοιχες δομές της γερμανικής και εφαρμογή στη μηχανική μετάφραση
Autor*in Μαλαγαρδή, Ιωάννα
Universität Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ort Αθήνα
Datum 1995
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung