[Το εν Λειψία τεράστιον μνημείον] Völkerschlachtdenkmal

Titel [Το εν Λειψία τεράστιον μνημείον] Völkerschlachtdenkmal
Autor*in Τσιτσελίκης, Κ.
Publikation Ημερολόγιον Σκόκου
Band 28
Ausgabe 1
Datum 1913
Seiten 317-319
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung