Εξάγλωσσο λεξικό Φυσικής-Χημείας: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, ρωσικά...

Titel Εξάγλωσσο λεξικό Φυσικής-Χημείας: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, ρωσικά...
Autor*in Κρέμος, Δ.Π.
Ort Αθήνα
Verlag Εκδοτική- Διαφημιστική
Datum 1980
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung