Η αποστολή της φιλοσοφίας του δικαίου εν τω συγχρόνω πολιτισμώ

Titel Η αποστολή της φιλοσοφίας του δικαίου εν τω συγχρόνω πολιτισμώ
Autor*in Τσάτσος, Κωνσταντίνος
Publikation Αρχείον της Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών
Band 4
Datum 1932-1933
Seiten 387-421
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung