Η πρώτη συνομιλία της Μαργαρίτας και του Φάουστ

Titel Η πρώτη συνομιλία της Μαργαρίτας και του Φάουστ
Autor*in Συκουτρής, Ι.
Publikation Νέα Εστία
Band 21
Ausgabe 252
Datum 1937
Seiten 885-891
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung