Λουίζα Μίλλερ (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)

Wissensbasis

Angelos Doxas
Titel Λουίζα Μίλλερ (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)
Autor*in Δόξας, Άγγελος
Publikation Ακρόπολις
Datum 28.10.1942
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung