Η εν Γερμανία αναγέννισης των γραμμάτων

Titel Η εν Γερμανία αναγέννισης των γραμμάτων
Autor*in Ασώπιος, Ειρηναίος
Publikation Αττικόν Ημερολόγιον
Band 4/5
Datum 1871
Seiten 167-185
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung