Δόν Κάρλος Θέατρον Κοτοπούλη (Θίασος Αυλαία)

Titel Δόν Κάρλος Θέατρον Κοτοπούλη (Θίασος Αυλαία)
Autor*in Ροδάς, Μιχάλης
Publikation Το Βήμα
Datum 8.12.1945
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung