Βάλτερ φον δερ Φογελβάϊδε (Walther von der Vogelweide)

Wissensbasis

Nikolaos G. Politis
Titel Βάλτερ φον δερ Φογελβάϊδε (Walther von der Vogelweide)
Autor*in Γ. Μ. Β.
Herausgeber*in Πολίτης, Νικόλαος Γ.
Band 2
Ort Αθήνησι
Verlag Μπαρτ και Χιρστ εκδόται
Datum 1890-1891
Seiten 686
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung