Στοιχεία της Μεταφυσικής. Υπό Ευγενίου του Βουλγάρεως Διακόνου έτι όντος, και ενιαχού σχολαρχούντος τοις αυτού Ακροωμένοις πρώην αναπτυσσόμενα. Νυν δε παρά των Ζωσιμάδων Αυταδέλφων Αναστασίου, Νικολάου, Ζώη, και Μιχαήλ. Τοις Ομογενέσι Φιλολόγοις φιλοτίμω δαπάνη επὶ τω διανεμηθήναι δωρεάν τύποις εκδοθέντα. Επιστασία Σπυρίδωνος Βλαντή. Τμήμα Β΄. Όπερ εστίν Η Κοσμολογία

Wissensbasis

Spyridon Vlantis
Titel Στοιχεία της Μεταφυσικής. Υπό Ευγενίου του Βουλγάρεως Διακόνου έτι όντος, και ενιαχού σχολαρχούντος τοις αυτού Ακροωμένοις πρώην αναπτυσσόμενα. Νυν δε παρά των Ζωσιμάδων Αυταδέλφων Αναστασίου, Νικολάου, Ζώη, και Μιχαήλ. Τοις Ομογενέσι Φιλολόγοις φιλοτίμω δαπάνη επὶ τω διανεμηθήναι δωρεάν τύποις εκδοθέντα. Επιστασία Σπυρίδωνος Βλαντή. Τμήμα Β΄. Όπερ εστίν Η Κοσμολογία
Autor*in Βούλγαρης, Ευγένιος
Ort Ενετίησιν
Verlag Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων
Datum 1805
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung