Περί Γερμανίας, περί Γαλλίας

Titel Περί Γερμανίας, περί Γαλλίας
Autor*in Mitterand, Francois
Übersetzer*in Σεφερλής, Γιώργος
Hrsg. der Reihe Μπαλωτή, Ξένη
Ort Αθήνα
Verlag Προσκήνιο
Datum 2000
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung