Περί της παρ' Ομήρου ακάνθης

Wissensbasis

Theodor von Heldreich
Titel Περί της παρ' Ομήρου ακάνθης
Autor*in Χελδράϊχ, Θ. δε
Publikation Αττικόν Ημερολόγιον
Band 9
Datum 1875
Seiten 31-34
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung