Έρως και Ραδιουργία (Δημοτικόν Θέατρον Πειραιώς)

Titel Έρως και Ραδιουργία (Δημοτικόν Θέατρον Πειραιώς)
Autor*in Τερζάκης, Άγγελος
Publikation Το Βήμα
Datum 14.2.1958
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung