Η κοινωνιολογία και οι επί την γένεσιν και διαμόρφωσίν της επιδράσαντες πολιτικοί παράγοντες

Titel Η κοινωνιολογία και οι επί την γένεσιν και διαμόρφωσίν της επιδράσαντες πολιτικοί παράγοντες
Autor*in Κανελλόπουλος, Παναγιώτης
Publikation Αρχείον της Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών
Band 4
Datum 1932-33
Seiten 371-386
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung