Όσβαλντ Σπέγκλερ

Titel Όσβαλντ Σπέγκλερ
Autor*in Λαμπρίδη, Έλλη
Publikation Νέα Εστία
Band 13
Datum 1936
Seiten 795-796
Weiteres Σχετικά με O. Spengler
Quelle Veloudis 1983, S. 394
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung