Ρεαλισμός και εσωτερικότης. Εν κήρυγμα του ποιητού Βέρφελ.

Wissensbasis

I Proia (Zeitung)
Titel Ρεαλισμός και εσωτερικότης. Εν κήρυγμα του ποιητού Βέρφελ.
Autor*in Πολίτης, Φώτος
Publikation Πρωία
Datum 24.9.1931
Weiteres Άρθρο σχετικά με Fr. Werfel: Ρεαλισμός κι εσωτερική φύση
Quelle Veloudis 1983, S. 487
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung