Μέλη Ανακρεοντικά συντεθέντα παρά Ιωάννου Ζαμπελίου Λευκαδίου

Wissensbasis

Ioannis Zampelios
Titel Μέλη Ανακρεοντικά συντεθέντα παρά Ιωάννου Ζαμπελίου Λευκαδίου
Autor*in Ζαμπέλιος, Ιωάννης
Ort Κέρκυρα
Verlag Τυπογραφία της Διοικήσεως
Datum 1817
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung