Ρυθμικά παίγνια κατά την Φροεβελιανήν μέθοδον. Δια τας οικογενείας, δια τους νηπιακούς κήπους και δια τα μαθήματα της γυμναστικής. Ποίησις και Μουσική Αλέξ. Κατακουζηνού. Μέρος Α΄. Άσματα και παίγνια νηπίων

Titel Ρυθμικά παίγνια κατά την Φροεβελιανήν μέθοδον. Δια τας οικογενείας, δια τους νηπιακούς κήπους και δια τα μαθήματα της γυμναστικής. Ποίησις και Μουσική Αλέξ. Κατακουζηνού. Μέρος Α΄. Άσματα και παίγνια νηπίων
Autor*in Λασκαρίδου, Αικ. Λ.
Ort Εν Αθήναις
Verlag Ανέστης Κωνσταντινίδης
Datum 1887
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung