Ο Χέγκελ και ο μαρξισμός: Επιστημονικό Συμπόσιο 24-25 Γενάρη 1982

Wissensbasis

Karl Marx
Titel Ο Χέγκελ και ο μαρξισμός: Επιστημονικό Συμπόσιο 24-25 Γενάρη 1982
Herausgeber*in Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών
Ort Αθήνα
Verlag Σύγχρονη Εποχή
Datum 1992
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung