Γε. Φρ. ΄Εγελος. Λόγος επί τη συμπληρώσει αιώνος από του θανάτου εκείνου εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου τη 14 Νοεμβρίου 1931

Titel Γε. Φρ. ΄Εγελος. Λόγος επί τη συμπληρώσει αιώνος από του θανάτου εκείνου εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου τη 14 Νοεμβρίου 1931
Autor*in Λογοθέτης, Κωνσταντίνος Ι.
Ort Εν Αθήναις
Verlag χ.ό.
Datum 1931
Quelle Veloudis 1983, S. 384
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung