Η κοινωνιολογία ως επιστήμη της πραγματικότητος. Η θεωρία του Hans Freyer

Titel Η κοινωνιολογία ως επιστήμη της πραγματικότητος. Η θεωρία του Hans Freyer
Autor*in Κανελλόπουλος, Παναγιώτης
Publikation Αρχείον της Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών
Band 5
Datum 1934
Seiten 292-334
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung