Θεωρία της αγωγής κατά τας αρχάς του Ερβάρτου. Εξελληνισθείσα εκ του γαλλικού υπό Κ. Γ. Μπακανάκη.

Titel Θεωρία της αγωγής κατά τας αρχάς του Ερβάρτου. Εξελληνισθείσα εκ του γαλλικού υπό Κ. Γ. Μπακανάκη.
Autor*in Ρώριχ, Εδ.
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Εν Αθήναις
Verlag Αυγή
Datum 1907
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung