Θέατρον Κυβέλης: Léon Xanrof, Ο Πρίγκιπας Σύζυγος - τρίπρακτη κωμωδία. - Θέατρον Αργυροπούλου: Γκέγερ, Η Α. Ε. Ο Καμαριέρης, τρίπρακτη κωμωδία.

Titel Θέατρον Κυβέλης: Léon Xanrof, Ο Πρίγκιπας Σύζυγος - τρίπρακτη κωμωδία. - Θέατρον Αργυροπούλου: Γκέγερ, Η Α. Ε. Ο Καμαριέρης, τρίπρακτη κωμωδία.
Autor*in Άγνωστη/ος
Publikation Νέα Εστία
Band 4
Ausgabe 17/41
Datum 1928
Seiten 808-809
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung