Συλλογή δίφωνων, τρίφωνων και τετράφωνων ασμάτων εις χρήσιν ελληνικών σχολείων και γυμνασίων, Μέρος Πρώτον

Wissensbasis

Anastassios Ν. Maltos
Titel Συλλογή δίφωνων, τρίφωνων και τετράφωνων ασμάτων εις χρήσιν ελληνικών σχολείων και γυμνασίων, Μέρος Πρώτον
Autor*in Μάλτος, Αναστάσιος Ν.
Ort Λειψία
Verlag Breitkopf & Härtel
Datum 1881
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung