Καρλ Ντίτεριχ

Titel Καρλ Ντίτεριχ
Autor*in Δάφνη, Αιμιλία Στεφ.
Publikation Νέα Εστία
Band 18
Datum 1935
Seiten 780-781
Weiteres Νεκρολογία
Quelle Veloudis 1983, S. 378
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung