Η πολιτική της κωμωδίας στη γελοιοποίηση του πολέμου

Titel Η πολιτική της κωμωδίας στη γελοιοποίηση του πολέμου
Autor*in Βάμβακας, Βασίλης
Herausgeber*in Τομαή, Φωτεινή
Buchtitel Αναπαραστάσεις του πολέμου
Ort Αθήνα
Verlag Παπαζήσης
Datum 2006
Seiten 263–276
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung