Η Εθνική Αντίσταση της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία: (1940 - 1944)

Titel Η Εθνική Αντίσταση της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία: (1940 - 1944)
Autor*in Δαλιάνης, Μενέλαος Β.
Ort Αθήνα
Verlag Ιωλκός
Datum 2000
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung