Η εποχή των μεγάλων αποφάσεων διά την τύχην του κόσμου (Η εξωτερική πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων και το μέλλον της Ευρώπης): ΙΙ. Ο πολιτικός ορίζων

Titel Η εποχή των μεγάλων αποφάσεων διά την τύχην του κόσμου (Η εξωτερική πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων και το μέλλον της Ευρώπης): ΙΙ. Ο πολιτικός ορίζων
Autor*in Θνητός, Πέτρος
Publikation Το Νέον Κράτος
Band 5
Datum 1938
Seiten 76-91
Weiteres Ψευδώνυμο του κοινωνιολόγου Ευάγγελου Λεμπέση
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung